Petra Scherpenhuizen

Disclaimer

Deze website is eigendom van Petra Scherpenhuizen. Door het bezoek en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer en de algemene voorwaarden van Petra Scherpenhuizen en/of Change by Choice en verbindt u zich om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de site, met inbegrip van het concept, de lay out, structuur, sourcecodes, programmatuur, afbeeldingen, foto’s, animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek et cetera zijn beschermd door o.a. het auteursrecht en merkenrecht. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook gereproduceerd, gekopieerd, verveelvoudigd, gedistribueerd, verkocht, aangepast, doorgegeven of openbaar worden gemaakt zonder vooraf schriftelijke toestemming van Petra Scherpenhuizen en Studio MHilarius en zonder bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus nimmer als een persoonlijk en professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. Petra Scherpenhuizen betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden of onvolledigheden zich voordoen. Indien dit geval is zal Petra Scherpenhuizen de grootst mogelijke inspanning leveren dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het is mogelijk dat via deze website verwezen wordt naar websites en/of informatie van derden. Petra Scherpenhuizen heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen. Petra Scherpenhuizen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze site, de informatie op deze site, links naar derden of informatie, producten, en/of diensten van derden inbegrepen.

PETRA SCHERPENHUIZEN | ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN